Latest Posts

HAY(ı)RLI HAYIR

HAY(ı)RLI  HAYIR Bazen „Hayır“ demek gerekiyor, bazende hay(ı)r işlemek gerekiyor. Öyleki; Söylenen „Hayır“  hay(ı)ra yorulabiliyor bazen,  bazende hay(ı)ra yorulan, hayırsız olabiliyor. Hayırlı bir iş birçok hayırlı işlere vesile olurken , çok hayırlı bir iş te „Hayır“`a takılabiliyor. Özünde; Hayır, ne…
Mehr Lesen

Şefkat Ve Tiran

Şefkat Ve Tiran Içinden geçtigimiz süreç, gerçektende şefkat ve tiranlığın ayyuka çıktığı bir süreçtir. Sürece dahil olma noktasındaki ayrışma noktasıdırda diyebiliriz. Ya şefkatlinin yanındasındır yada tiranların peşindesindir. Ya şefkatlisin ya tiransın. Yol ayrımını bu şekilde özetleyebiliriz. Bir yandan tiranların, kana,…
Mehr Lesen

Haller Ve Kullar

Haller Ve Kullar   Okula ilk başladığınızda bilinen o klasik „ali topu at“, „bana para ver“ söylemlerinin ardından, ataya ve vatana dair bağlılık yeminleri vs derken, ilk öğrendiğiniz konulardan biriside, suyun fiziki halleridir. Yani su kaç hale girebilir konusu! Katı…
Mehr Lesen

Yoz Ve Yozlaşmak

  Günlük hayatta çoğu zaman istenilen şekilde , haklı yada haksız, doğru yada yanlış kullanılan, yoz/yozlaşmak tanımlaması, gündemini yitirmeyen bir konu olarak her an önümüze çıkıyor.Bu sebepten dolayı, konumuza ilişkin yoğun bir yoğunlaşmaya ihtiyaç olduğu açıktır… Yoz kelimesinin anlamı ile…
Mehr Lesen

K Vi Konuşmak

Birileri çok konuşuyor, birileri boş konuşuyor… Birileri çabuk, digerleri yavaş konuşuyor… Anlamlı ve yerinde konuşanlar, yersiz ve gereksiz konuşanlar var; Birde hiç konuşamayanlar var dili ile. Yürekten konuşanlar , öylesine konuşanlar, el kol hareketi ile konuşanlar ve bakışları ile herşeyi…
Mehr Lesen

Sessizligin Sesi

Sessizligin Sesi Nedir sessizlik ? Neden bu kadar insan sessizlige hasret? Niye ararlar insanlar bu kadar sesin içinden sessizligi? Yeri gelir „bir ses ver“ derler…Yeri gelir „sesine muhtacım“ derler… Yeri gelir „içindeki sesi dinle“ derler… Ve her nefesten farklı bir…
Mehr Lesen

Sevmek

  Sevmek varsa eger, sevilmeye değer insanlar vardır ki, vardır sevmek… Yarım kalmış bir türküyü söyleyebilmek, Bir sigarayı, bir ekmegi paylaşabilmek, Gökyüzündeki yıldızları beraber seyredebilmek… Bir resmin kağıdı olabilmek, Ve giderken son yolculuğa beraber, Umut olabilmek yarınlara. Ve yarınların güzel…
Mehr Lesen

Z Vi Zaman

Ȋnsanın hergeçen saniye biraz daha farkına vardıgı ve kıymeti üzerine kafa yordugu bir konu olan zaman olgusunu muhakkakki her insan kendince yorumlar ve yaşar. Acaba  tarif edilebilinirmi zaman? En azından ortak söylemler üzerinden anlamlaştırılabilinir diye düşünüyorum. Herşeyi içinde barındıran, herşeyi…
Mehr Lesen